Hetman

Hetman to figura ciężka. Jest najcenniejszą figurą (zaraz po królu). Hetman porusza się po liniach pionowych, poziomych i ukośnych o dowolną ilość pól w jednym ruchu. Można powiedzieć, że hetman to jednocześnie wieża i goniec. Na diagramach poniżej kropkami zaznaczone są pola, na które może poruszyć się hetman.


2. Hetman podobnie jak wieża i goniec nie może przeskakiwać nad innymi figurami. Na diagramach poniżej zaznaczone są pola, na które może poruszyć się hetman ograniczany własnymi figurami.


Ćwiczenia:
1. Wykonując 3 ruchy hetmanem stań na wszystkich kropkach.

2. Wykonując 4 ruchy hetmanem stań na wszystkich kropkach.

3. Wykonując 4 ruchy hetmanem stań na wszystkich kropkach.

4. Wykonując 2 ruchy hetmanem stań na kropce. Hetman nie może przejeżdżać przez pole oznaczone znakiem x. Wskaż 4 różne drogi (rozwiązania).

5. Wykonując 6 ruchów hetmanem stań na wszystkich kropkach. Hetman nie może przejeżdżać przez pole oznaczone znakiem x.


Ćwiczenia interaktywne:

https://lichess.org/learn#/3