Król

1. Król to najważniejsza i najcenniejsza figura w całym królestwie szachowym. Od początku partii do samego jej końca na szachownicy pozostają dwaj królowie – biały i czarny.


2. Król może poruszać się we wszystkie strony, ale tylko o jedno pole w jednym ruchu. Na diagramach poniżej kropkami zaznaczone są pola, na które może poruszyć się król.


3. Podczas gry dwaj królowie nie mogą stanąć na sąsiednich polach. W szachach mamy taką zasadę, że „król do króla się nie przytula”. Na diagramach poniżej kropkami zaznaczone są pola, na które może ruszyć się biały król. Znakiem x pola, na które biały król nie może wykonać ruchu ponieważ stanął by obok  króla przeciwnika.


Ćwiczenia:

1) W 7 ruchach dojdź królem do kropki.

2) W 7 ruchach dojdź królem do kropki – król nie może przejść przez pola oznaczone znakiem x.  Zauważ, że dzięki temu,że król może poruszać się na ukos możliwe jest wyznaczenie wielu dróg z taką samą liczbą ruchów. Nawet kiedy ta “najprostsza” droga jest zablokowana.

3) Dojdź królem do wszystkich kropek w 5 ruchach. Ile różnych dróg jesteś w stanie wyznaczyć?

4. Dojdź królem do wszystkich kropek w 7 ruchach nie wchodząc na pola oznaczone znakiem x.


Ćwiczenia Interaktywne:

https://lichess.org/learn#/4