Wieża

Wieża to figura ciężka, jedna z najważniejszych figur. Porusza się po liniach poziomych i pionowych. Na diagramach poniżej kropkami zaznaczone są pola, na które może poruszyć się wieża.


Wieża nie może przeskakiwać nad innymi figurami. Na diagramach poniżej zaznaczone pola, na które może poruszyć się wieża ograniczona własnym królem.


Ćwiczenia:
1. Wykonując trzy ruchy wieżą stań nią na wszystkich kropkach.

2. Wykonując 4 ruchy wieżą stań nią na wszystkich kropkach.

3. Wykonując 4 ruchy wieżą stań nią na wszystkich kropkach

4. Wykonując 3 ruchy wieżą stań nią na kropce. Wieża nie może przejeżdżać przez pola oznaczone symbolem x.

5. Wykonując 5 ruchów wieżą stań nią wszystkich kropkach. Wieża nie może przejeżdżać przez pola oznaczone symbolem x.


Ćwiczenia interaktywne:

https://lichess.org/learn#/1